ทำตามลำดับขั้นได้เลยค่ะ

(1) เลือก หรือ ลากไฟล์ภาพที่ต้องการอัพโหลด


(2) เลือกชื่อวิทยาศาสตร์ให้ตรงกับภาพที่ต้องการอัพโหลด** :